top of page

BUSINESS PERMITS & LICENSING OFFICE

(046) 436-9750

Step 1: Register and Log-in

1. Gumawa ng account sa website na ito: https://bpbc.ibpls.com/tanzacavite/login

2. Mag-log-in at i-fill-out ang mga impormasyong hinihingi mula part 1-4.

    (Huwag kalimutang pillin ang 2024)

3. I-review at i-submit ang application.

Step 2: Assessment and Payment (ON-SITE)

1.    Magtungo sa ikalawang palapag ng Tanza Command Center Building, Business One Stop Shop (BOSS) sa araw na inyong napili mula January 2, 2024 hanggang January 31, 2024.

2.    Dalhin ang lahat ng inyong original requirements.

3.    Verification, Payment at Releasing
 

Step 2: Assessment and Payment (ONLINE)

1.    Hintayin sa inyong e-mail address ang assessment ng inyong babayaran

 

2. 

PayOnline.png

3.    Magtungo sa Step 2 ng 2/F Tanza Command Center Building, Business One Stop Shop (BOSS) upang makuha ang iyong Official Receipt at sa releasing ng inyong Mayor’s Permit at Barangay Clearance for Business.

bottom of page